Odpowiedzialny POLCAR

Grupa POLCAR zrzesza w sobie działalności, które odpowiedzialnie gospodarują odpadami. Złom stalowy, aluminium, miedź, olej, akumulatory oraz odpady biodegradowalne są u nas gospodarowane zgodnie z GOZ oraz BDO. 

  • Ze względu na swój charakter odpady pochodzące z prowadzenia naszej działalności stanowią bardzo problematyczną frakcję odpadów. Ich zbiórka i zagospodarowanie generują ogromne koszty.
  • Wdrażanie innowacyjnych sposobów gospodarowania odpadami, ukierunkowanych na znaczne, ale stopniowe ograniczenie wielkości poszczególnych strumieni odpadów jest możliwe i robimy wszystko aby zminimalizować efekty uboczne w postaci kolejnych poważnych zanieczyszczeń środowiska.
  • Grupa POLCAR poprzez właściwie zaplanowaną i wdrożoną strategię osiąga wiele wielowymiarowych korzyści – ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
  • Nasza firma rozumie potrzebę ograniczania emisji Co2, dlatego aby ograniczyć ślad węglowy nadajemy drugie życie naczepą specjalistycznym gruntownie je odbudowując. 

Wraz z naszymi pracownikami dbamy o środowisko i dlatego świadomie stwierdzamy, że nasza firma dokłada wszelkich starań aby nazywać się „Zielonym POLCAR’em”